De hostie

De hostie verandert volgens de Roomse kerk tijdens de consecratie in het Lichaam van Christus. De gelovige wordt door de hostie verenigd met Christus. De Roomse kerk bepaalt wie er wel of niet ter communie mogen gaan. In feite beslist zij daarmee wie wel en wie niet met Christus verenigd mag worden. In deze studie bekijk ik de eucharistie in het licht van de Bijbel.

Eerste communie

Toen ik in de tweede klas van de lagere school zat, heb ik mijn ‘eerste heilige communie’ gedaan. Ik kreeg mooie nieuwe kleren en nieuwe witte schoenen, een zilveren kettinkje van mijn peettante en een horloge van mijn ouders. Dit Roomse ritueel heb ik doorgegeven aan mijn zoon en heb hem ook zijn ‘heilige communie’ laten doen. Op 16 juni vieren Rooms-katholieken wereldwijd ‘sacramentsdag’. Op deze dag wordt de ‘instelling van de eucharistie’ gevierd, of herdacht. Hoog tijd om het sacrament ‘de heilige hostie’ eens tegen het licht van de Bijbel te houden.

Wat is een sacrament?

Maar dan moeten we eerst even kijken wat een sacrament is. Nou, om daar een definitie van te krijgen, valt nog helemaal niet mee. Ik heb heel wat sites bekeken en gelezen, maar elke site zegt weer wat anders. Alleen daaruit valt al te concluderen dat een sacrament een vaag gebeuren is. Het volgende vind ik dan ook op een ‘theologische site’;

Traditie

“Het begrip ‘sacrament’ is een van de lastigste begrippen uit de christelijke theologie. Er is in de loop van de geschiedenis veel discussie geweest over de betekenis van het begrip ‘sacrament’ en over het precieze aantal. Rond het jaar 1000 is men in de rooms-katholieke traditie gekomen tot een serie van zeven sacramenten, waarbij het getal zeven in de Bijbel staat voor ‘aardse volheid’. In de Reformatie heeft men het aantal sacramenten teruggebracht tot twee (doop en avondmaal). Alle sacramenten bemiddelen genade van God naar gelovigen toe”.

Zeven sacramenten

De kerkelijke sites vertellen vooral dat een sacrament een gewijde, heilige handeling is. In het sacrament komt, volgens de Roomse kerk, God tot de mens. Ze zegt dat de verschillende sacramenten een belangrijk moment markeren in het leven van de gelovigen. Zo heb je de doop, de eucharistie (de communie/hostie), het vormsel, de biecht, de ziekenzalving, de priesterwijding, en het sacrament van het huwelijk.

Een geloofsgeheim

Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent. Ach, het is een geheim. Vandaar dat er geen eenstemmige definitie van het woord te vinden is! Tja, een geheim kan van alles zijn. En als het geheim is, dan is het ook helemaal niet de bedoeling dat gelovigen het allemaal begrijpen, anders is het geen geheim meer!!

Een sacrament is een handeling van Jezus Christus

“De katholieke kerk definieert een sacrament als een directe handeling van Jezus Christus, die teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacramenten zijn, volgens de katholieke leer, ingesteld door Jezus. Het ontvangen van de sacramenten is zowel recht als plicht van de gelovige. Een sacrament wordt steeds toegediend in en door de Kerk. Een sacrament is geldig, indien de juiste vorm, stof en intentie aanwezig waren bij de verrichting ervan. De staat waarin de bedienaar verkeert heeft geen invloed op de geldigheid. De werking van het sacrament is daarentegen wel afhankelijk van de staat waarin de ontvanger verkeert”.

Waar kunnen we dit vinden in de Bijbel?

Ben driftig gaan zoeken in de Bijbel. Nérgens kan ik iets terugvinden van een sacrament dat ingesteld is door de Heere Jezus. Nérgens kan ik iets vinden over een dergelijk directe handeling van de opgestane Christus. De sacramenten hebben geen enkele Bijbelse grond. Maar ja, ik was even vergeten dat het een geheim is 😉

Lekker makkelijk

“De werking van het sacrament is afhankelijk van de staat waarin de ontvanger verkeert”. Lekker makkelijk. Als het sacrament niet de juiste uitwerking heeft, ligt het aan de gelovige. Nee, aan God kan het niet liggen en het uiteindelijke resultaat van een sacrament kun je ook niet toeschrijven aan de gewijde priester. Het ligt echt aan jezelf.

Wat is een hostie?

Een hostie wordt ook wel de ‘heilige communie’ genoemd. Communie is een Rooms begrip en betekent in de kerk ‘gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus, in de gedaante van brood en wijn’. Het woord communie is afgeleid van het Latijnse woord ‘communio’, dat ‘gemeenschap’ betekent. Een hostie is een stukje brood, dat in de eucharistieviering, tijdens de consecratie, veranderd wordt in het Lichaam van Christus. Hóe dat precies in zijn werking gaat, is een geloofsgeheim. Het is tenslotte een sacrament!

Wat is de consecratie?

De consecratie is de mysterieuze gebeurtenis, tijdens de eucharistie, waardoor brood en wijn worden veranderd in het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Voor dit geheime proces heeft de kerk zelfs een woord verzonnen; transsubstantiatie. ‘Consecratie’ komt van de Latijnse woorden com (samen) en sacrum (heilig). Het Latijnse woord consecrare betekende oorspronkelijk ‘heiligen’ of ‘wijden’. Ook hier gebruikt de Roomse kerk het Bijbelse begrip  ‘heilig’ op een verkeerde manier. (zie de studie zalig en heilig verklaren)

Transsubstantiatie

Transsubstantiatie. ‘Als we er een moeilijk woord voor verzinnen, maakt het vast wel indruk’, moet de Roomse kerk gedacht hebben. Ze hebben gezocht naar een woord dat de lading van het proces dekt. Trans (over) is een voorvoegsel dat wijst op een overgang. Substantia betekent substantie (iets wat op zichzelf staat, of het wezenlijke van iets). Transsubstantiatie betekent volgens de kerk ‘wezensovergang’.

Lichaam en Bloed van Christus

De kerkelijke Roomse leer zegt dat door de consecratie de offergaven van brood en wijn, worden veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus. De substantie van brood, wordt omgezet in de substantie van het Lichaam van Christus. De substantie van de wijn, wordt veranderd in Zijn Bloed. De uiterlijke gedaanten van brood en wijn blijven onveranderd. Dus de heilige hostie ziet eruit als brood, maar ís het Lichaam van Christus. Pffffff, mijn verbeeldingsvermogen werkt hier even niet mee. En natuurlijk nergens in de Bijbel terug te vinden. (zie de studie Avondmaal; Brood en Wijn’)

LEES VERDER IN DE PDF DE HOSTIE-pdf


De hostie

4 Reacties

  1. Wim 25 april 2022
  2. Sylvia Arlar-Simonse 25 april 2022
  3. Carine Vaye 13 september 2023
  4. Sylvia Arlar-Simonse 14 september 2023

Reageren