Koninkrijk Archief

Hemelvaart

Hemelvaart. Discipelen worden apostelen. Lezen: Handelingen 1 : 4-14. De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus staat in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek ‘Handelingen …