Bijbelboek Openbaring

Samengevoegd tot een toegankelijke versie Deze studie van het Bijbelboek Openbaring is tot stand gekomen na een verzoek van een aantal familieleden om meer te weten …

Dood en opstanding

Dood en Opstanding De oude schepping is dood voor God De hele mensheid stierf met de Heere Jezus aan het kruis. De hele oude schepping is …

Ziekenzalving

Er zijn in de Rooms katholieke kerk zeven sacramenten. Sacramenten zijn voor de Roomse kerk niet slechts symbolisatie of rituelen. Volgens de kerk zijn al haar …

Homosexualiteit in de Bijbel

Homosexualiteit in de Bijbel. De kerken hebben helaas weinig begrepen van de typologie en overdrachtelijke betekenissen van de Bijbelse verhalen. Men neemt elk verhaal woordelijk en …