wedergeboren Archief

Manna

De Heere verloste Israël uit Egypte Het Volk Israël was in slavernij in Egypte. De Heere zag haar zwoegen en hoorde haar roep om hulp. De Heere …