Ruth Archief

Ruth 1

Ruth 1 1 In de dagen, als de richters richtten, zo geschiedde het, dat er honger in het land was; daarom toog een man van Bethlehem-juda, om …