Jericho Archief

De muren van Jericho

De muren van Jericho. Hierover zijn al honderden bladzijden Bijbelstudie geschreven. Er zitten, op meerdere niveaus, veel typologische, ofwel geestelijk overdrachtelijke, ofwel symbolische betekenissen achter de …

Zacheüs

Zacheüs Lukas 19: 1-5 1 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. 2 En zie, er was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste …