Vasten?

Geestelijke oriëntatie

Alle volkeren en alle godsdiensten, alle religies, kennen het vasten. Bij het fenomeen ‘vasten’ doet men het vlees oftewel het lichaam tekort, omdat men geestelijker ingesteld wil worden. Als men veel eet, gaat alle bloed naar de maag en spijsvertering. Daarom zijn we vaak na het eten soezig en vermoeid. Als je geestelijk actief wilt zijn, moet je dus niet teveel eten. Maar zeker ook niet te weinig. Vasten doet men om zich geestelijk te oriënteren. Het is daarbij wel zaak dat men weet waarop men zich gaat oriënteren. Want bij uithongering, als men lichamelijk zwak is, staat men namelijk meer open voor allerlei boze geestelijke machten. En de duivel wil de mens graag verwijderen van God. ‘Een gezonde geest zit in een gezond lichaam’ is hierbij een passend citaat.

De buik in de Bijbel

In de Bijbel staat de buik voor het oude leven, voor de natuurlijke mens. De buik houdt het oude leven in stand; de buik voedt en versterkt de oude mens. We wrijven graag liefkozend over onze buik als we lekker gegeten hebben. Typologisch koesteren we op die manier de oude mens. Het nieuwe Leven in Christus wordt gevoed met het Woord; Geestelijk Voedsel. Het Woord van God is bitter voor de oude, natuurlijke mens. Het Woord spreekt immers een oordeel uit over de oude mens en over de oude Schepping. De oude mens, de buik, wil daarom niks weten van God. De uitwerking van het Woord is namelijk bitter voor de buik, oftewel; het leven naar de nieuwe mens heeft consequenties voor onze oude mens.

Vasten in de Bijbel

Vasten komt voor in de Bijbel. Maar het is niet direct een door God ingestelde Wet of verplicht voorschrift. Feesten worden wel genoemd als Bijbelse inzettingen maar niet het vasten. Vasten is het tegenovergestelde van feesten. Het is onthouding tegenover overvloed. Vasten is in de Bijbel een beeld van dood en rouw. Het vasten in de Bijbel is een menselijke actie. Bijvoorbeeld als er een probleem is, als men iets verloren heeft. Dan roept men een vasten uit. Meestal gaat vasten over rouw en wordt het samen genoemd met ‘as en zakken’. As en zakken zijn ook een beeld van de dood. Bij as is er ergens vuur overgegaan, dus is datgene verdwenen. Zakken staan voor vormloosheid. En wat geen vorm heeft, is dood. De uitdrukking ‘in zak en as zitten’ komt dan ook uit de Bijbel.

Grote Verzoendag

Alles wat er in de Bijbel staat over vasten en in de buurt komt van een instelling door God, staat in Leviticus. Het vasten komt wel vaker voor in de Bijbel, maar dat is dan niet door God ingesteld maar doet de mens vrijwillig. Men roept bijvoorbeeld een vasten uit om zich ergens op te concentreren. De enige inzetting van vasten in de Bijbel is te vinden op grote Verzoendag, Maar daarbij wordt niet het normale Bijbelse woord voor vasten genoemd. Ook is deze inzetting met terughoudendheid te noemen omdat grote Verzoendag een feest is en omdat het vasten slechts een onderdeel van die dag is. De inzettingen van grote Verzoendag staan in Leviticus. De grote Verzoendag is een beeld van dood en Opstanding. En de betekenis van dit feest is dan ook breder dan alleen het vasten wat eten betreft.

Vergankelijk

Vasten is een uitbeelding van de dood. Het drukt uit dat men afstand moet doen van de wereld, van het vleselijke, van het uiterlijke oftewel het materiële. Als men daar geen afstand van kan doen, als je een materialist bent, zul je nooit de geestelijke dingen gaan begrijpen. Wij zouden afstand nemen van het vergankelijke om ons te richten op het eeuwige. Oftewel: we zouden ons richten op de Geest in plaats van op het vlees. Oftewel: we zouden de nieuwe mens aandoen en de oude mens uitrekken. We zouden zoveel als mogelijk is afstand nemen van de oude Schepping om het nieuwe Opstandingsleven hier en nu  al te leven.

Eten als beeld van Opstanding uit de dood

Elke maaltijd is een type van de Maaltijd die de Heere bereid heeft door Zijn Opstanding. En dat is dan ook de beste (vertaling; aristo) Maaltijd. Deipnon is een woord dat in onze vertaling met avondmaal vertaald is. Hoewel het helemaal niet noodzakelijk is dat deze Maaltijd op de avond gegeten wordt. Maar het verwijst naar: dapane dit betekent duur, kostbaar. De Maaltijd des Heeren waar een dure prijs oftewel een dure Losprijs voor betaald is.

Alleen geloof is genoeg

Wij vasten niet. Wij hoeven namelijk niet gerechtvaardigd te worden voor God door werken van de Wet. Wij zijn uit geloof en door Zijn Barmhartige Genade zalig geworden. De Wet vroeg alleen geloof, omdat geloof in het Woord der Wet zou leiden tot geloof in de Heere Jezus Christus. De Joden hebben er werken van gemaakt. Ook hebben zij er eigen regels en wetten aan toegevoegd. Religie dus. Godsdienst. Maar het Oude Verbond der Wet is opgeheven bij de dood van de Heere Jezus. In Zijn Opstanding begon het Nieuwe Verbond der Genade. Wij leven onder het Nieuwe Verbond en zijn in Hem eerstelingen van de nieuwe Schepping. Ziet, alles is nieuw geworden, het oude is voorbijgegaan. Religie lijkt heel mooi maar het is leeg, het is alleen maar uiterlijk vertoon. De buitenkant. Het is nutteloos.

Lees verder in de PDF Vasten_pdf

Zie ook het artikel over het askruisje.


Vasten?

 

 

Tags:

Geen reacties