Bijbelstudie Archief

De muren van Jericho

De muren van Jericho. Hierover zijn al honderden bladzijden Bijbelstudie geschreven. Er zitten, op meerdere niveaus, veel typologische, ofwel geestelijk overdrachtelijke, ofwel symbolische betekenissen achter de …

De levensadem

De levensadem werd door God in Adam geblazen. Via Adam krijgt iedereen deze levensadem ingeblazen. Deze zogenaamde ‘Neshamah’ (Hebreeuwse vertaling) zorgt ervoor dat de mens op …

De eindtijd

De eindtijd; de laatste dagen; de laatste tijden. Dit zijn misbruikte termen. Want wanneer beginnen Bijbels gezien ‘de laatste dagen’? En leven wíj in de laatste …