Bijbelstudie Archief

Zacheüs

Zacheüs Lukas 19: 1-5 1 En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. 2 En zie, er was een man, met name geheten Zacheüs; en deze was een overste …

Filemon

De Brief is beeldspraak De Brief van de apostel Paulus aan Filemon, is slechts één bladzijde in de Bijbel. Het lijkt daarom misschien een onbelangrijke, maar …