Bijbelstudie Archief

God is Liefde

God is Liefde Liefde is een abstract begrip en wordt door iedereen weer anders uitgelegd. Liefde betekent niet voor iedereen hetzelfde. Wat liefde voor iemand betekent, …

Manna

De Heere verloste Israël uit Egypte Het Volk Israël was in slavernij in Egypte. De Heere zag haar zwoegen en hoorde haar roep om hulp. De Heere …