Kindje wiegen

Kerstfeest betekent Christusfeest

Het Kerstfeest wordt geacht het grote Christelijke Feest te zijn. Kerst is een verbastering van de naam Christus. ‘Kerstenen’ betekent ‘Christelijk maken’ oftewel ‘tot het Christendom bekeren’. Kerstfeest betekent dus feitelijk ‘Christusfeest’. Maar Kerst heeft, zover ik het kan beoordelen, nauwelijks nog wat te maken met Christus; het is ook voor ongelovigen een feest (iedereen houdt tenslotte van ‘Kindje wiegen’). Ieder jaar wordt de naam Kerstmis, Kerstfeest of Kerstdiner dan ook ter discussie gesteld; moet het geen winterfeest of eindejaarsfeest of lichtfeest genoemd worden?

Gezellig?

Veel kinderen worden grootgebracht met de Kerstman en de daarbij behorende cadeautjes onder de boom. Al dan niet met een gedichtje erbij. Het Kerstfeest draait al jaren vooral om ‘gezellig’. Gezellig naar de nachtmis om de Kerstsfeer te proeven, gezellig gourmetten, gezellig met de hele familie brunchen, gezellig de kaarsjes aan, gezellig rondom de boom, gezellig een Kerst-cd beluisteren, gezellig Kerstborrelen en een gezellig Kerstdiner.

Kerststress

De vorige generatie vierde Kerst nog met warme chocolademelk en sinaasappelen of een krentenbol. Maar de commercie heeft er, voor een topomzet, een vreet-en-geef-feest van gemaakt. In de maand ervóór wordt er vaak al gesproken over ‘Kerststress’. Er verschijnen lijstjes met hóe we Kerststress kunnen voorkomen; hoe overleef ik de Kerstdagen? Op de radio horen we dat we vanwege de drukte vooral op tijd onze cadeautjes via internet in huis moeten halen. Gelukkig hebben we er als stress-reliever een tweede dag aangeplakt. Dan gaan we massaal  ont-stressen op een overvol strand, bij Ikea of de meubelboulevard. Zalig Kerstfeest, zegt de Paus ieder jaar. Ja, en nog bedankt voor de blumen. pffffffff…

Kilometers maken op een ezel

Best triest eigenlijk; een lijstje om stress te verminderen rondom de herdenking van de geboorte van de Heere Jezus. Ik denk dat Jozef en Maria meer recht hadden op Kerststress… Hoogzwanger op een ezel flink wat kilometers maken om je in te schrijven in een geboorteregister.

Wat is de geboortedatum van de Heere Jezus?

In de Bijbel staat niets over de geboortedatum van de Heere Jezus. We lezen nérgens dat Zijn verjaardag in december plaatsvond. Het zijn mensen geweest die het Kerstfeest hebben uitgevonden. Onze jaartelling wordt gerekend vanaf de geboorte van de Heere Jezus en dat noemen wij ná Christus. Maar Christus is de titel die Hij pas officieel kreeg bij Zijn Opstanding uit de dood. En dat was niet met Kerst, maar met Pasen. Men heeft Zijn Geboorte verward met Zijn Opstanding; er is dus geknoeid met datums en gebeurtenissen. De Heere Jezus stierf aan het kruis, maar de Heere Jezus Christus zit sinds Zijn Opstanding aan de Rechterhand van de Vader.

Vanaf wanneer begint de Christelijke jaartelling?

Internationaal wordt de Christelijke jaartelling als standaard gehanteerd. Maar de Geboorte van het Kind in Bethlehem is officieel niet het begin van de Christelijke jaartelling. Kerstmis is niet het begin van het Christendom of van de Christelijke era of de Christelijke tijdrekening en zeker niet het begin van onze tegenwoordige Bedeling. Men heeft Pasen aan de kant geschoven voor Kerst. Want het Christelijke Pasen, de Opstanding, was het feest van de Christenen. De eerste honderden jaren rekende men binnen het Christendom de tijd ‘post passionem’; oftewel ná de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Pas honderden jaren later heeft Rome het Kerstfeest verzonnen en pas in die tijd heeft men de tijdrekening uitgevonden van de geboorte van de Heere Jezus.

Kerst in de Bijbel

Kerstfeest herinnert ons aan de geboorte van de Heere Jezus, maar over Zijn Geboorte zélf vinden wij niets terug in de Bijbel. Natuurlijk staan er in de Bijbel enige hoofdstukken die gaan over de geboorte van Jezus van  Nazareth, maar nergens staat Zijn Geboorte expliciet beschreven. We weten niet hoelang de bevalling duurde of hoe laat Hij geboren is en ook weten we niets over Zijn geboortegewicht. We weten in principe alleen dat Hij geboren is… In de Evangeliën van Markus en Johannes staat de geboorte van de Heere Jezus zelfs niet eens vermeld. In Lukas wordt melding gemaakt dat Maria, nadat zij bevallen is, haar Zoon in doeken wond en in de kribbe legde.

Lukas 2
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Geboren om te sterven

Maar is Kerst wel zo feestelijk? De Heere Jezus werd immers geboren om te sterven. Hij heeft ook voor ons geleden. Niet Kerstmis maar Pasen is het échte Christusfeest. Opstanding uit de dood. Dát zou voor gelovigen het hoogtepunt moeten zijn. Dat is de essentie van het Christendom. Toch is de belangstelling voor Pasen aanzienlijk minder dan voor Kerst.

Filippenzen 2
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

Mogen we geen Kerstfeest vieren?

Mogen we volgens de Bijbel dan geen feest vieren met Kerst? Ja, natuurlijk wel!! Ik vier het zelf ook en heb dan een boom met prachtige antieke kerstballen en gekleurde oude lampjes erin waarvan ik enorm kan genieten. Maar wij zouden beseffen, en eventueel herdenken, op grond waarvan wij zalig zijn geworden. Op grond waarvan wij verlost zijn. En dat is niet door de geboorte van de Heere Jezus. De Bijbelse Waarheid is dat Christendom niet gebaseerd is op de geboorte van de Heere Jezus. Met de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus zijn wij met Hem mee opgestaan en hebben wij nieuw, onsterfelijk, leven ontvangen.

Zijn geboorte werd in het Oude Testament al aangekondigd

Jesaja 7
14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.
15 Boter en honig zal Hij eten, totdat Hij wete te verwerpen het kwade, en te verkiezen het goede.

Mattheüs 1
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet Jesaja, zeggende:
23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Wonderen zijn tekenen. Achter die wonderen, die tekenen, zit dan ook een typologische en/of profetische betekenis. De geboorte van de Zoon uit de maagd wordt in het Oude Testament al aangekondigd als een teken. Een teken dat als teken, dus als wonder, vervuld werd in de nacht waarin Hij geboren werd.


Veilig in Jezus’ Armen

Gelovigen weten dat zij “veilig zijn in Jezus’ armen”, zoals het bekende lied zegt. Luister en geniet van deze uitvoering door Remco Hakkert en zijn koor.


Lees verder in de PDF Kindje wiegen_pdf

Kindje wiegen

Reageren