De Bijbel en het menselijk lichaam

De Bijbel en het menselijk lichaam

Wat zegt de Bijbel over het menselijk lichaam? Welke typologische betekenissen zijn er verbonden met de verschillende onderdelen van het menselijk lichaam? Welke Bijbelse Waarheden kunnen wij vinden in de anatomie van de mens? De mens in zijn relatie tot zijn lichaam, is een uitbeelding van geestelijke dingen.

Aan de Schepping herken je de Schepper

Hoe moet je je God voorstellen? Stel je Christus maar voor! Hij is een afbeelding van God. Hij is het uitgedrukte beeld (tupos) van God. Wil je wat weten over God? Bestudeer dan Christus. Wil je wat weten over de Schepping? Bestudeer dan de Schepper! Het één is een afbeelding, een type, van het ander. Dat is een manier van denken die niet specifiek Bijbels is. Aan het schilderij herken je de schilder. Je kunt zien wanneer een schilderij van de hand is van Monet of  Picasso. Dit is een puur wetenschappelijke manier van denken. Alleen wordt dit bijna niet meer gedaan. (zie ook de studie ‘typologie in de Bijbel’)

God is zichtbaar in Zijn Schepping

Romeinen 1
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
(= de Waarheid voor leugen houden= ongeloof)
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.(wat een mens over God kan weten, is hem bekend, omdat God het aan hem kenbaar heeft gemaakt)
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.(Zijn onzichtbare Eigenschappen zijn, vanaf de Schepping van de wereld, zichtbaar in het geschapene. Ook Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid zijn daarin te herkennen, zodat er niets is waardoor men zich kunnen verontschuldigen Hem niet te kennen)
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen (gedachten) en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

De Hand van God

Er staat hierboven in Romeinen één, dat men Gods scheppende Hand moet herkennen in en door Zijn Schepselen. Dat wat God gemaakt heeft, laat zien dat er een Schepper bestaat. De relatie van de Schepper met zijn schepselen, is die van Man ten opzichte van vrouw. Mannelijk ten opzichte van vrouwelijk. God laat de mens, die Hem bewust afwijst, los. Dat is een eigen keuze van de mens, maar die is dan volgens de Bijbel niet te verontschuldigen. Uiteindelijk zal hij daarvoor verantwoording moeten afleggen voor de grote Witte Troon. God drukt Zich dus uit in Zijn Schepping. Hij is daaruit te kennen; Zijn eeuwige Kracht en Goddelijkheid. Gods scheppende Hand wordt uitgedrukt in deze wereld.

De zichtbare dingen komen voort uit het onzichtbare

Hebreeën 11
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
2 Want door hetzelve (door het geloof) hebben de ouden (voorvaderen) getuigenis bekomen.
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld (aionen, eeuwen; gang van zaken in deze wereld) door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

De zichtbare dingen komen voort uit het onzichtbare. Het onzienlijke komt uit de Hemelen, en heeft te maken met de onzienlijke God. Dit is een grote streep door de leer van de evolutie. Pas als je de Bijbel als Waarheid accepteert, kun je deze dingen gaan begrijpen. Dus geloof is de sleutel tot het begrijpen. Alleen door geloof kun je deze zaken ontdekken.

Alles wat groeit en bloeit

Alles wat waargenomen wordt met zintuigen, is uit de onzienlijke wereld voortgekomen. De onzienlijke God heeft dit voortgebracht. In de studies over ‘Typologie in de natuur’, kun je vinden hoe de Hand van God te vinden is in alles wat groeit en bloeit. Ook regen, sneeuw, zon, wind en hagel komen voor in de Bijbel, en ook deze weerselementen hebben een typologische betekenis. Het is aan ons om het te onderzoeken en te leren begrijpen.

2 Korinthe 4
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

De volgende studies zijn, tot nu toe, beschikbaar

01 De Bijbelse oorsprong van de mens

02 De Bijbel en het menselijk lichaam

03 De Bijbel en het hoofd en haar

04 De Bijbel en de neus en het oor

05 De Bijbel en het oog

06 De Bijbel en de mond

07 De Bijbel en de hals, schouder, en rug

08 De Bijbel en het geraamte en de spieren

09 De Bijbel en het hart en bloed

10 De Bijbel en de nieren en lever

11 De Bijbel en de maag en darmen

 


De Bijbel en het menselijk lichaam

 

 

 

Reageren