Bijbelstudie Archief

Kindje wiegen

Kerstfeest betekent Christusfeest Het Kerstfeest wordt geacht het grote Christelijke Feest te zijn. Kerst is een verbastering van de naam Christus. ‘Kerstenen’ betekent ‘Christelijk maken’ oftewel …

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag. 5 mei is de nationale viering van de bevrijding, ook wel “dag van de vrijheid” genoemd. Bevrijdingsdag is de viering van de capitulatie van nazi-Duitsland …

Hemelvaart

Hemelvaart. Discipelen worden apostelen. Lezen: Handelingen 1 : 4-14. De zichtbare Hemelvaart van de Heere Jezus Christus staat in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek ‘Handelingen …