Bijbelstudie Archief

Manna

De Heere verloste Israël uit Egypte Het Volk Israël was in slavernij in Egypte. De Heere zag haar zwoegen en hoorde haar roep om hulp. De Heere …

Doof en Weduwe

Doof en weduwe; geen communicatie mogelijk Doof en weduw­e zijn in de Bijbel beiden een uitdrukking van scheiding. Wanneer men doof is, hoort men de ander niet. Als men …