Verzoeking en beproeving

Er staat geschreven

We kunnen er niet voor zorgen en er niet voor waken om niet verzocht te worden. Jakobus zegt dat de verzoeking voortkomt uit onze eigen begeerte. De duivel zal dan daarop inspelen. De Heere Jezus werd door de Geest van God naar de woestijn geleid om daar verzocht te worden door de duivel. Hij is staande gebleven doordat Hij de verzoeking pareerde met het Woord van God. De Heere Jezus had honger; dus de begeerte naar brood kwam vanuit Hemzelf. De duivel speelde erop in door de Heere Jezus brood voor te houden. De Heere Jezus weerde de verzoeking af met het Woord van God. Hij zei: ‘Er staat geschreven’…

Mattheus 4
1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.

De verzoeking weerstaan

Wij kunnen er niet voor zorgen dat de duivel ons niet komt verzoeken. En we kunnen er ook niet voor zorgen dat de duivel geen gebruik zal maken van mensen of van dingen, om ons daarmee te verzoeken. Maar we hebben wél de keuze en mogelijkheid om op verzoekingen in te gaan, ja of nee. We hebben zélf de keuze om gehoor te geven aan de verzoekingen. Wij kunnen de verzoekingen wederstaan (afslaan, voor het juiste kiezen) zolang wij in het Woord van God blijven staan. Op dat moment zullen we niet vallen voor de verzoekingen. Op dat moment bewaart het Woord van God ons voor vallen. Dat lukt het beste als we kennis hebben van Zijn Woord om te kunnen onderscheiden wat van de Geest komt en wat niet.

Hebreeën 5
13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind.
14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.

De Wapenrusting aandoen

Alleen in de Opgestane Christus zijn wij sterk. Alleen het leven van de Opgestane Christus is ons tot Kracht en tot Overwinning. Wanneer wij ons niet bewust zijn van het feit dat Christus leeft en wij leven met Christus en door Christus en tot Christus, zijn wij ook niet sterk. Dat is dan namelijk onmogelijk. Want van onszelf zijn wij zwak. Dus laat ons niet meer leven vanuit de zondeval maar vanuit de Opstanding. Staan, standhouden, wederstaan en staande blijven. Niet vanuit de oude schepping maar vanuit de Nieuwe Schepping. Staande blijven is slechts mogelijk als we de gehele Wapenrusting Gods aandoen. En alleen de nieuwe mens in Christus kan die Wapenrusting hanteren. De Wapenrusting aandoen is hetzelfde als de nieuwe mens aandoen. De Wapenrusting is de Uitkomst die de Heere geeft om de verzoeking te verdragen.

Lees verder in de PDF Verzoeking_beproeving.pdf

Verzoeking en beproeving