Bijbelboek Openbaring

Samengevoegd tot een toegankelijke versie

Deze studie van het Bijbelboek Openbaring is tot stand gekomen na een verzoek van een aantal familieleden om meer te weten over dit laatste boek van de Bijbel. Zo’n tien maanden ben ik er bijna dagelijks mee bezig geweest. Wat ik geleerd heb van veel luisteren naar en lezen van Bijbelleraren, (die al vele jaren gesproken en geschreven Bijbelstudies verzorgen), heb ik samengevoegd tot een versie die toegankelijk is voor mensen die nog niet veel Bijbelkennis hebben.

Uitleg van basisbeginselen

De studie – de Openbaring van de Heere Jezus Christus – is uitgebreid met uitleg van basisbeginselen. De studie is zeker ook geschikt voor mensen die, net als ik in het verleden, bekend zijn met de leerstellingen van de Rooms Katholieke kerk. Ik ken de RK-leer dus goed en weet zodoende welke vragen er kunnen rijzen en welke uitleg zinvol is voor lezers uit die kringen.

Overgave aan Zijn Woord

Daarvoor is wel volledige overgave aan Zijn Woord nodig. In mijn geval betekende het dat ik álles moest loslaten wat ik eerder in de Rooms Katholieke kerk geleerd had. Van de RK-kerkelijke leer bleek zeer weinig te kloppen en dat was bepaald geen fijne constatering. Maar als je bereid bent om eerlijk en oprecht alléén de Waarheid te zoeken, dan vind je de Heere Jezus Christus en zul je begrijpen wat Hij in Zijn Woord – de Bijbel – geschreven heeft. Zijn Geest zal je dan leiden in heel de Waarheid.

De studie is beschikbaar als gratis PDF, per hoofdstuk en als geheel.

Openbaring hoofdstuk 1
Openbaring hoofdstuk 2
Openbaring hoofdstuk 3
Openbaring hoofdstuk 4
Openbaring hoofdstuk 5
Openbaring hoofdstuk 6
Openbaring hoofdstuk 7
Openbaring hoofdstuk 8
Openbaring hoofdstuk 9
Openbaring hoofdstuk 10
Openbaring hoofdstuk 11
Openbaring hoofdstuk 12
Openbaring hoofdstuk 13
Openbaring hoofdstuk 14
Openbaring hoofdstuk 15
Openbaring hoofdstuk 16
Openbaring hoofdstuk 17
Openbaring hoofdstuk 18
Openbaring hoofdstuk 19
Openbaring hoofdstuk 20
Openbaring hoofdstuk 21
Openbaring hoofdstuk 22

Boek Openbaring Compleet

Bijbelboek Openbaring

2 Reacties

  1. Rabya 17 september 2018
  2. Sylvia Arlar-Simonse 17 september 2018