de mis Archief

Een misintentie

Misintenties Ik heb een misintentie aangevraagd en betaald. Van oudsher bestaat het Rooms-katholieke gebruik te bidden voor dierbare overledenen. In elke Eucharistieviering bidt de kerk voor de overleden …