Een misintentie

Misintenties Ik heb een misintentie aangevraagd en betaald. Van oudsher bestaat het Rooms-katholieke gebruik te bidden voor dierbare overledenen. In elke Eucharistieviering bidt de kerk voor de overleden …

Kindje wiegen

Kerstfeest betekent Christusfeest Het Kerstfeest wordt geacht het grote Christelijke Feest te zijn. Kerst is een verbastering van de naam Christus. ‘Kerstenen’ betekent ‘Christelijk maken’ oftewel …